På kurs i spanska

Spanska har jag nu börjat läsa på halvtid. Jag vill:
– Täppa till en lucka i min bildning.
– Åka till Sydamerika.
– Åter ha ett uppslukande intresse.

Ämnet tycker jag är roligt och lätt att bli (special)intresserad av. Kurslitteraturen och onlinematerialet är bra. En av lärarna kommunicerar och undervisar bra.

Men kursens upplägg och svaga organisering är en besvikelse. Studenterna skall vara på skolan två eftermiddagar i veckan. De flesta av dessa kurstillfällen består av en kort genomgång och resten av tiden skall 50 personer öva i grupper om tre, medan en (1) lärare går runt. Ljudmiljön m.m. är dålig. Jag lär mig knappt något nytt i en sådan situation, medan närvaron kostar mig en dags energi.
Ytterligare kurstillfällen är ”studentledda lektioner”, vilket innebär samma övande, men: utan lärare på plats, utan att sal(ar) är bokade, och att studenterna själva skall hitta andra att arbeta med. Suck!

Dessutom går uppgifterna för snabbt fram. Man skall göra övningar innan man lärt sig deras nödvändiga förkunskaper. Jag har cirka 900 högskolepoäng och har skrivit 2,0 på högskoleprovet många gånger. När jag har problem med hög takt så är det fel på takten.

Jag har anpassat mycket i mitt liv för att kunna närvara på kurstillfällena, och institutionen betonar dessutom att man förväntas närvara. Men nu blir jag tvungen att minska min närvaro, för att upplägget passar mig så dåligt att lektionerna tyvärr kostr mer än de ger. Jag får hoppas att examinationerna är lite mindre kaos och att jag klarar deras perceptionsmiljö och organisation. Att be om anpassning är inget alternativ om det kan undvikas, för inkompetent ”hjälp” är till mycket mer skada än nytta. Att hoppa av är inget alternativ, för jag slutför uppgifter.