Ovanligt underkänt … eller: Tvingas ljuga på tenta?

Den här veckan kom ett oväntat bakslag på universitetet. Jag fick beskedet att jag hade blivit underkänd på en tentamen som jag trodde att jag hade klarat utan problem. Jag kunde ju ämnet. Tentan hade några få stora frågor, och det som hade inträffat var att en lärare givit mig 1 poäng av maximalt 5 på den enda fråga som denna person rättade, vilket ledde till att jag fick icke godkänt med knapp marginal. Följden blir att jag får en veckas merarbete samt osäkerhet inför kommande kurs. Jag hade inte sagt något ifall analysen givits 3/5 poäng, men angående 1/5 uttrycker jag avvikande åsikt. I frågan sades: ”Välj någon eller några av dina sociala positioner ut ‘privilegiesnurran’ och diskutera hur de kan komma att påverka ditt framtida patientarbete.”
I denna ”privilegieanalys” valde jag min ”sociala position” som ”funktionshindrad” med Aspergers syndrom, och analyserade hur just den kommer att påverka mitt patientarbete. Jag vet att den ”positionen” i mitt fall påverkar patientarbetet indirekt och på högre nivå. Detta genom att jag kommer att arbeta i eget företag, välja patienter som jag fungerar med utifrån min ”position”, samt undvika patientarbete inom vissa typer av hierarkiska strukturer. Detta beskrev jag och står för. Om påverkan av relationer sker på en indirekt nivå blir detaljer i analysen andra än om påverkan sker direkt i möten.
Sannolikt är det så att:
• Läsaren förväntar sig inte att ”positionen” skall påverka via den vägen.
• Läraren tänker sig inte att dess eget patientarbete skulle påverkats så.
• Positionerna påverkar 98% av elever på annan typ av sätt än mitt.
Men ”positionen” påverkar MITT patientarbete på den nivån, och det var vad som efterfrågades. Antingen vet läraren mer än jag själv om på vilken nivå som jag påverkas. Eller fick jag underkänt för att jag inte givit det svar som läraren förväntade sig (eller ens förstod). Jag tror mer på det senare.

Detta påminner om en annan skolerfarenhet – en som jag vet att fler aspergare än jag har haft. I grundskolan och gymnasiet skulle man läsa romaner och redovisa dem. Men jag brukade uppmärksamma och uppleva helt andra saker än vad läraren förväntat sig. Jag blev då rättad och fick veta att det jag fått ut av boken var fel. Efter ett tag vägrade jag göra bokredovisningar för att slippa höra att jag inte fungerar som jag gör. Absurt nog gick jag därför ut gymnasiet med betyget två i Svensk litteratur, trots att jag nog var den som läste mest i klassen.

Aspergare, anhöriga och personal bör vara observanta ifall elever/studenter får mycket bra resultat på andra frågor, men plötsligt får underkänt (eller lågt betyg) på frågor som handlar om hur eleverna själva påverkas, tänker, känner, hanterar eller reagerar. Det kan vara en lärare som underkänner andra svar än de den förväntar sig. Kanske kan bedömare som hör till en annan minoritet och osäkert känner att de har fått ”tvinga sig in i finrummet” vara extra mycket i riskzonen för att blir vanlighetens försvarare emot minoriteter med mindre makt. Minns: Ovanligt är inte fel!

En reaktion på “Ovanligt underkänt … eller: Tvingas ljuga på tenta?

  1. Tja, antingen är det vanlig diskriminering av udda personer (inte ovanligt som sagt) eller så ville kanske läraren ha ett svar ur ett annat synsätt. T ex på relationsplanet, hur den ”sociala positionen” kan komma att påverka relationen med patienterna.

    Du kanske kan fråga läraren och be honom/henne motivera sin bedömning?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *