Andet-läger 2010

Det är 14 aspergare anmälda till årets Andet-läger, och vi kan ta in några till. Ta chansen att umgås och knyta kontakter med andra vuxna aspergare. Men betalar inget till Andet, men bokar själv sitt boende. Lägret/träffen är för dem som kan delta på självständigt och på eget ansvar. Läs informations-sidan och maila sen, ifall du vill vara med (eller har frågor).

 Läger för vuxna aspergare i Sverige

Bohusleden

Bohusleden är en vandringsled som är cirka 37 mil. Jag har under åren gått olika delar av den och klarat av alla delsträckor från Hallandsgränsen i söder till Kynnefjäll vid Hedekas. Jag skulle tro att det är mer än två tredjedelar av Bohusleden.

Den här jag veckan var jag iväg måndag till torsdag och gick sträckan Svarteborg till Vaktarestugan i Kynnefjäll. Jag sov i vandrarhemsstuga och i vindskydd vid en sjö. Vädret hade jag tur med, bara cirka 20 grader och inget regn.

Det var en trevlig semestervandring. Jag brukar få bra idéer och kunna se problem på nya sätt när jag får ha tråkigt och inte har TV och andra distraktioner tillhands. Så även denna gång. Bra motion var det också.